30/11 ידיעות אחרונות (דחף מינה צמח) - לאחר הודעת ליבני על התמודדת בראשות התנועה