28/12 ידיעות אחרונות (דחף מינה צמח) - הליכוד ביתנו ממשיך להיחלש, בנט מתחזק