11/01 ידיעות אחרונות (דחף מינה צמח) - מתחזקים: הבית היהודי, העבודה ומרצ