07/01 מאקו (פאנלס פוליטיקס) - הבית היהודי עם 16 מנדטים