17/01 ישראל היום (הגל החדש) - נמשכת מגמת הצלילה של לבני