13/12 ישראל היום (הגל החדש) - פחות מחודש וחצי לבחירות