27/12 רשת ב' (המדגם מנו גבע) - קרב בין העבודה לבנט על המקום השני