אתר סקרי בחירות 2013 מרכז את כל סקרי הבחירות לכנסת ה-19 שיתקיימו בינואר הקרוב. הסקרים מחולקים לפי שבועות, מפרסם או מקור. לכל שבוע קיים סקר הסקרים השבועי שהינו ממוצע הסקרים של אותו השבוע. סקר המגמה בתחתית מבוסס על אותם סקרי הסקרים.

מדגם מדגמי בחירות 2013

סקר מגמה עבור בחירות 2013