08/01 וואלה! (טלסקר) - הימין שומר על כוחו, בנט יורד