11/01 סופהשבוע (פאנלס פוליטיקס) - סערת התשדיר עלתה לשס בשני מנדטים