14/12 מעריב (מאגר מוחות יצחק כץ) - גוש הימין שומר על כוחו