11/01 מעריב (מאגר מוחות יצחק כץ) - שבוע וחצי לבחירות רבע מהציבור עדין מתלבט