03/01 ערוץ הכנסת (פאנלס פוליטיקס) - המנדטים נשמרים