17/01 רשת ב' (מאגר מוחות יצחק כץ) - גוש הימין מוביל בפער ניכר