03/01 רשת ב' (גיאוקרטוגרפיה אבי דגני) - נתונים חריגים ביחס לשאר הסקרים