28/11 הארץ (מאגר מוחות יצחק כץ) - לבני הודיעה על פתיחת מפלגת התנועה