10/12 הארץ (דיאלוג קמיל פוקס) - חודש וחצי לפני הבחירות, ארבע ימים לאחר הגשת רשימות מועמדים סופית