02/01 הארץ (דיאלוג קמיל פוקס) - דצמבר השחור של הליכוד ביתנו