11/01 ערוץ 1 (המדגם מנו גבע) - הפער בין הגושים ממשיך להצטמצם